Monday 14 Jun Mon 14 Jun
Tuesday 15 Jun Tue 15 Jun
Wednesday 16 Jun Wed 16 Jun
Thursday 17 Jun Thu 17 Jun
Friday 18 Jun Fri 18 Jun
Saturday 19 Jun Sat 19 Jun
Sunday 20 Jun Sun 20 Jun
Fitness op afspraak 08:30 - 09:30  
 
 
 
Aquagym 09:30 - 10:30 Stijn De Raedt 
Fitness op afspraak 09:30 - 10:30  
 
 
 
Fitness op afspraak 10:30 - 11:30  
 
Fitness op afspraak 11:30 - 12:30  
 
Fitness op afspraak 12:30 - 13:30  
 
 
Fitness op afspraak 13:30 - 14:30  
 
Fitness op afspraak 14:30 - 15:30  
 
Fitness op afspraak 15:30 - 16:30  
 
 
Fitness op afspraak 16:30 - 17:30  
 
Fitness op afspraak 17:30 - 18:30  
 
Fitness op afspraak 18:30 - 19:30  
 
Pilates 19:00 - 20:00 Inne Van den Elsen 
 
Fitness op afspraak 19:30 - 20:30  
 
Kickboxing, training 20:00 - 21:00  
Fitness op afspraak 20:30 - 21:30  
 
Fitness op afspraak 21:30 - 22:30  
Fitness op afspraak 08:30 - 09:30  
 
 
 
Fitness op afspraak 09:30 - 10:30  
Yoga 09:30 - 10:30 Maya Coppens 
 
 
 
Fitness op afspraak 10:30 - 11:30  
 
Fitness op afspraak 11:30 - 12:30  
 
Fitness op afspraak 12:30 - 13:30  
Vita Circuit 12:30 - 13:15 Hannes Rydant 
 
Fitness op afspraak 13:30 - 14:30  
 
Fitness op afspraak 14:30 - 15:30  
 
Fitness op afspraak 15:30 - 16:30  
 
 
Fitness op afspraak 16:30 - 17:30  
 
Fitness op afspraak 17:30 - 18:30  
 
Abs, Legs and Butt Workout 18:30 - 19:30 Eveline Snellinckx 
Fitness op afspraak 18:30 - 19:30  
 
 
Fitness op afspraak 19:30 - 20:30  
Pilates 19:30 - 20:30 Joost Vandecasteele 
 
Fitness op afspraak 20:30 - 21:30  
Vita Float 21:15 - 22:00 Eveline Snellinckx 
Fitness op afspraak 21:30 - 22:30  
Fitness op afspraak 08:30 - 09:30  
 
 
 
Aquagym 09:30 - 10:30 Shelly Descamps 
Fitness op afspraak 09:30 - 10:30  
Vita Ochtend Work-out 09:30 - 10:30 Sander Maes 
 
 
Fitness op afspraak 10:30 - 11:30  
 
Fitness op afspraak 11:30 - 12:30  
 
Fitness op afspraak 12:30 - 13:30  
 
 
Fitness op afspraak 13:30 - 14:30  
 
Fitness op afspraak 14:30 - 15:30  
 
Fitness op afspraak 15:30 - 16:30  
 
 
Fitness op afspraak 16:30 - 17:30  
 
Fitness op afspraak 17:30 - 18:30  
Kickboxing, training 18:00 - 19:00  
Fitness op afspraak 18:30 - 19:30  
 
 
 
Fitness op afspraak 19:30 - 20:30  
 
 
Fitness op afspraak 20:30 - 21:30  
 
Fitness op afspraak 21:30 - 22:30  
Fitness op afspraak 08:30 - 09:30  
 
 
 
Fitness op afspraak 09:30 - 10:30  
 
 
 
 
Fitness op afspraak 10:30 - 11:30  
 
Fitness op afspraak 11:30 - 12:30  
 
Fitness op afspraak 12:30 - 13:30  
Vita Circuit 12:30 - 13:15 Hannes Rydant 
 
Fitness op afspraak 13:30 - 14:30  
 
Fitness op afspraak 14:30 - 15:30  
 
Fitness op afspraak 15:30 - 16:30  
 
 
Fitness op afspraak 16:30 - 17:30  
 
Fitness op afspraak 17:30 - 18:30  
HIIT BBB 18:00 - 19:00 Shelly Descamps 
Fitness op afspraak 18:30 - 19:30  
 
 
Aquagym HIIT 19:15 - 20:00 Shelly Descamps 
Fitness op afspraak 19:30 - 20:30  
 
 
Fitness op afspraak 20:30 - 21:30  
 
Fitness op afspraak 21:30 - 22:30  
Fitness op afspraak 08:30 - 09:30  
 
 
 
Aquagym 09:30 - 10:30 Shelly Descamps 
Fitness op afspraak 09:30 - 10:30  
 
 
 
Fitness op afspraak 10:30 - 11:30  
 
Fitness op afspraak 11:30 - 12:30  
 
Fitness op afspraak 12:30 - 13:30  
 
 
Fitness op afspraak 13:30 - 14:30  
 
Fitness op afspraak 14:30 - 15:30  
 
Fitness op afspraak 15:30 - 16:30  
 
 
Fitness op afspraak 16:30 - 17:30  
 
Fitness op afspraak 17:30 - 18:30  
 
Zwangerschapszwemmen 18:30 - 19:15 Shelly Descamps 
Fitness op afspraak 18:30 - 19:30  
 
 
Fitness op afspraak 19:30 - 20:30  
 
 
Fitness op afspraak 20:30 - 21:30  
 
Fitness op afspraak 21:30 - 22:30  
Fitness op afspraak 08:30 - 09:30  
 
Core Fit 09:15 - 10:15 Eveline Snellinckx 
Yoga 09:15 - 10:15 Matthias Debusschere 
Fitness op afspraak 09:30 - 10:30  
 
 
 
Kickbox 4 kids 10:15 - 11:15 Shelly Descamps 
Fitness op afspraak 10:30 - 11:30  
Viking Workout 11:00 - 12:00 Sander Maes 
Fitness op afspraak 11:30 - 12:30  
 
Fitness op afspraak 12:30 - 13:30  
 
 
Fitness op afspraak 13:30 - 14:30  
 
Fitness op afspraak 14:30 - 15:30  
 
Kids Move, Vita Mini's 15:30 - 16:00 Shauni D'hooghe 
Fitness op afspraak 15:30 - 16:30  
 
Fitness op afspraak 16:30 - 17:30  
 
Fitness op afspraak 17:30 - 18:30  
 
Fitness op afspraak 18:30 - 19:30  
 
 
 
Fitness op afspraak 19:30 - 20:30  
 
 
Fitness op afspraak 20:30 - 21:30  
 
Fitness op afspraak 21:30 - 22:30  
 
Fitness op afspraak 09:00 - 10:00  
 
 
 
 
 
Fitness op afspraak 10:00 - 11:00  
Power - BBB 10:15 - 11:15 Shelly Descamps 
 
Fitness op afspraak 11:00 - 12:00  
 
Fitness op afspraak 12:00 - 13:00  
 
 
Fitness op afspraak 13:00 - 14:00  
 
Fitness op afspraak 14:00 - 15:00  
 
Fitness op afspraak 15:00 - 16:00  
 
 
Fitness op afspraak 16:00 - 17:00  
 
Fitness op afspraak 17:00 - 18:00